Solvay Pharmaceuticals en Wyeth dienen erkenningsaanvraag in voor Bifeprunox ter behandeling van schizofrenie

Solvay Pharmaceuticals, Inc. en Wyeth Pharmaceuticals, een divisie van Wyeth (NYSE: WYE), delen vandaag mee dat een NDA (New Drug Application, erkenningsaanvraag voor een nieuw geneesmiddel) is ingediend bij de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) voor bifeprunox. Het middel is een atypisch antipsychoticum van de nieuwe generatie, onderdeel van de zoektocht naar een geschikte behandeling van schizofrenie in de eerste fase en voor de latere begeleiding ervan.

De erkenningsaanvraag is gebaseerd op studies waarin bifeprunox op veiligheid en afdoendheid werd onderzocht voor de behandeling van schizofrenie bij ongeveer 2.550 patiënten. Patiënten van wie de ziekte in een acuut stadium was, werden zes weken lang geëvalueerd. Voor meer stabiele patiënten duurde de evaluatieperiode zes maanden.

“De aanvraag voor bifeprunox is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van wat we absoluut willen: compounds ontwikkelen en commercialiseren waarmee we kans maken het resultaat te beïnvloeden van langetermijnbehandelingen bij geesteszieke patiënten,” aldus Laurence Downey, M.D., Voorzitter en CEO van Solvay Pharmaceuticals, Inc. “Naast onze onderzoeksinspanningen naar schizofrenie, richten we ons ook op andere psychiatrische stoornissen.”

“Een recente studie, uitgevoerd met steun van de Amerikaanse regering, CATIE (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness) bracht de grote nood aan nieuwe behandelingsopties aan het licht, speciaal dan wat de lange termijn betreft1 ,” verklaart Joseph Camardo, M.D., Senior Vice-President van Global Medical Affairs, Wyeth Pharmaceuticals. “Het verheugt ons dat onze samenwerking met Solvay Pharmaceuticals heeft geleid tot een product met indicaties voor zowel de aanvangs- als de onderhoudstherapie, iets wat voor een atypisch antipsychoticum van groot belang is.”

In maart 2004 gingen Solvay Pharmaceuticals en Wyeth  een samenwerkingsakkoord aan, uitsluitend voor onderzoek en ontwikkeling in de neurowetenschap. Volgens dit akkoord zullen de partners samen bifeprunox ontwikkelen en in de handel brengen en dat geldt ook voor twee andere medicamenten, tot op heden bekend als SLV-313 en SLV-314, die zich nog in een vroegere ontwikkelingsfase bevinden en bedoeld zijn voor de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornissen, zware depressieve aandoeningen met psychotische kenmerken en andere indicaties.

Over schizofrenie

Schizofrenie is een chronische vorm van psychose, waaronder ongeveer 3 miljoen Noord-Amerikanen te lijden hebben2. De ziekte wordt gekenmerkt door positieve en negatieve symptomen, zoals hallucinaties, waanvoorstellingen, spraakmoeilijkheden, warrige gedachtengang en ongevoeligheid3. De hevigheid van de symptomen en het lange termijn karakter van schizofrenie zijn dikwijls een zware handicap voor de patiënten, en een zware belasting voor gezinsgenoten, zorgverstrekkers en gemeenschappen4. Medicatie voor schizofrenie kan helpen om de ergste symptomen van de ziekte te  verzachten of onder controle te krijgen5.

Solvay Pharmaceuticals, Inc., in Marietta, Georgia is de US-dochteronderneming van Solvay Pharmaceuticals. Meer informatie vindt u op www.solvaypharmaceuticals-us.com

De naam Solvay Pharmaceuticals staat voor een groep bedrijven die samen instaan voor de wereldwijde farmaceutische, op onderzoek gebaseerde activiteit van de Solvay Groep. De groep wil bijdragen tot de leniging van de medische nood in een aantal  zorgvuldig gekozen therapeutische gebieden:  neurowetenschap, cardio-metabolisme, griepvaccins, gastro-enterologie, gespecialiseerde markten, gynaecologie en andrologie. In 2005 realiseerde Solvay Pharmaceuticals een omzet van 2,3 miljard EUR en telde het internationaal ongeveer 10.000 medewerkers. Bijkomende informatie is te vinden op solvaypharmaceuticals.com

SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij heeft 30.000 medewerkers in 50 landen.  In 2005 realiseerde hij een geconsolideerde omzet van 8.6 miljard EUR in drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. SOLVAY is genoteerd op de Euronext in Brussel (Euronext : SOLB.BE – Bloomberg: SOLB, BB – Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.

1 Lieberman J, et al. Effectiveness of Antipsychotic Drugs in Patients with Chronic Schizophrenia. New England Journal of Medicine. 2005; 1209-1223.
2 Pan American Health Organization and World Health Organization. Mental Health in the Americas: New Challenges in a New Millennium. 35th session of the subcommittee on planning and programming. Washington D.C; 2001.
3 American Psychiatric Association Work Group on Schizophrenia. Practice Guidelines for the Treatment of Patients with Schizophrenia. Am. J. Psychiatry. 1997; 154: 1-61.
4 Rosenbeck R, Cramer J, Jurgis G et al. Clinical and psychopharmacologic factors influencing family burden in refractory schizophrenia. J Clin Psychiatry, 2000;  61: 671-676.
American Psychiatric Association Work Group on Schizophrenia. Practice Guidelines for the Treatment of Patients with Schizophrenia. Am J Psychiatry. 1997, 154: 1-61.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *