Resultaten 2007

Zie ook de PDF-documenten in bijlage :

 • de volledige persmededeling (met het financieel verslag volgens IFRS-normen)
 • de kerncijfers van 2007
 • de presentatie van de resultaten 2007

Record operationeel resultaat voor Solvay in 2007
met een niveau van 1,2 miljard EUR,
overtreft het dat van 2006 met 9%
(+24% in het 4e kwartaal)

 • Omzet  (9.572 miljoen EUR) neemt toe met 2% (+4% bij constante wisselkoersen); +1%  in het  4e kwartaal.
 • Operationeel resultaat (1.192 miljoen EUR) of een verhoging met 9% (+24% in het 4e  kwartaal 2007)
  • Groei met  +9% van het resultaat van Chemie en + 8% voor Kunststoffen;
  • Resultaat  Farmaceutische producten vergelijkbaar (+1%) met dat van 2006 overeenkomstig onze guidance.  +42% in het  4e  kwartaal.
 • Netto resultaat van de Groep  (828 miljoen EUR) overtreft  (+1%) het recordniveau van 2006 (+25% in het 4e kwartaal)
 • Verhoging met 4,8% van het netto dividend over 2007 tot 2,20 EUR per aandeel (2,9333 EUR bruto per aandeel)

De omzet in 2007 bedraagt 9.572 miljoen EUR, een vooruitgang met 2% in vergelijking met 2006, ondanks de ongunstige impact van de wisselkoersen. In het 4e kwartaal 2007 is hij stabiel  (+1%) en bedraagt 2.366 miljoen EUR. Bij constante wisselkoersen zou hij met 4% gestegen zijn (+4% in het  4e  kwartaal 2007).

De REBIT1  (1.192 miljoen EUR) is 9% hoger dan het recordniveau van 2006. De sector Farmaceutische Producten boekt een resultaat vergelijkbaar (+1%) met dat van het voorgaande jaar; de sectoren Chemie (+9%) en Kunststoffen (+8%) blijven groeien. In het 4e trimester 2007, komt de REBIT op 267 miljoen EUR en neemt met 24% toe in vergelijking met het 4e trimester 2006, rekening houdend met het hogere resultaat voor Farmaceutische Producten en Chemie, respectievelijk 42% en14%.
De  operationele marge (REBIT op omzet) bedraagt 12,5%, tegenover 11,7% in 2006.

Het netto resultaat van de Groep (828 miljoen EUR) overtreft (+1%) het recordniveau van 2006; het is 25% hoger in het  4e kwartaal 2007, en geeft het betere operationeel resultaat weer (+24% in het 4e kwartaal). In 2007, bevat het positieve niet-operationele bestanddelen2  voor 31 miljoen EUR (tegenover een negatief saldo van 40 miljoen EUR in 2006). Voorts zijn de belastingen sterk toegenomen (+158 miljoen EUR) in 2007, rekening houdend met het betere resultaat en het eenmalige effect van de veranderde aanslagvoet in Duitsland en in Italië (negatief niet-cash effect van 82 miljoen EUR in 2007).

De cash flow3  neemt in 2007 toe met 6% en komt op 1.421 miljoen EUR; de REBITDA4  beloopt 1.662 miljoen EUR. De verhouding netto schuld/eigen vermogen bereikt 29% eind december 2007, wat nauwelijks afwijkt van de situatie van eind december 2006 (28%).

De Raad van Bestuur van 14 februari 2008 heeft besloten de Gewone Algemene Vergadering  van 13 mei 2008 de uitbetaling voor te stellen van een netto dividend van 2,20 EUR per aandeel (2,9333 EUR bruto  per aandeel), een stijging met 4,8% in vergelijking met 2006.

De omzet van de sector Farmaceutische Producten komt in 2007 op 2.591 miljoen EUR, te vergelijken met die van 2006, ondanks het ongunstige effect van de USD. Hij zou met 3% gestegen zijn bij constante wisselkoersen. De omzet van de belangrijkste producten, speciaal dan de uitstekende prestatie van het geneesmiddel Androgel®, van de fenofibraten en de griepvaccins, is vooruitgegaan. Hetzelfde geldt voor de omzet in de opkomende landen. Dit heeft ons geholpen de zware druk op de prijzen in Europa, die het gevolg zijn van de toegenomen concurrentie van generische geneesmiddelen, en het verlies van Pantoloc® in Canada te boven te komen. Het operationeel resultaat  (457 miljoen EUR) en de operationele marge (17,6%) zijn te vergelijken met die van 2006. In het 4e  trimester van 2007, stijgt het operationeel resultaat (122 miljoen EUR) met  42% in vergelijking met dat van het 4e kwartaal van 2006. Het resultaat van dit laatste was beïnvloed door het meer agressieve beheer toen van de voorraden door de verdelers en de zware en volgehouden inspanningen in O&O. De  uitgaven in O&O (415 miljoen EUR) bereiken 16% van de omzet van het jaar 2007 (14% voor het 4e kwartaal 2007). Het programma voor de verbetering van de efficiëntie,  «INSPIRE5 » (300 miljoen EUR besparing op jaarbasis tegen 2010), wordt voortgezet zoals was aangekondigd.

De sector Chemie is er in 2007 op vooruitgegaan dankzij een goed en volgehouden evenwicht tussen vraag en aanbod. De omzet van 2007 (3.031 miljoen EUR) is vergelijkbaar (+1%) met die van 2006 (stabiel in het 4e kwartaal). Het resultaat (REBIT van 345 miljoen EUR) is 9% beter dan dat van 2006 (+14% in het 4e kwartaal). De « Minerale producten » de «Zuurstofproducten » en de activiteit « Elektrochemie » (natriumhydroxide) blijven uitstekende resultaten boeken. De fluorchemische grondstoffen blijven zwaar onder druk staan en de aangekondigde herstructureringen zijn aan de gang.

De secteur Kunststoffen gaat opnieuw vooruit dankzij de puike prestatie van zowel « Specialiteiten » als van « Vinylproducten ». De omzet neemt met 4% toe in 2007 (+3% in het 4e kwartaal 2007) en bereikt 3.950 miljoen EUR. Het resultaat (REBIT van 441 miljoen EUR) stijgt met 8% ondanks het ongunstige wisselkoerseffect voor USD en JPY, vooral in Speciale Polymeren. In het 4e kwartaal is de business-situatie over het geheel genomen gunstig gebleven, vooral voor de Specialiteiten. Voor de Vinylproducten was de seizoensvertraging in Europa tijdens het 4e trimester van 2007 meer uitgesproken dan in dezelfde periode in 2006.

« Het recordresultaat voor 2007 is de beloning voor onze strategie van duurzame en rendabele groei die wij ook in 2008 zullen aanhouden. Bij dit begin van het jaar 2008 blijft de zakelijke context op onze belangrijkste markten gunstig en blijven wij aandachtig voor de volatiliteit van de globale macro-economische omstandigheden. »

Overzicht van de financiële gegevens van de SOLVAY-groep6

In miljoenen EUR
(gegevens per aandeel, in EUR)

 2006

2007

2007 /
2006

 4e kwartaal 2006

4e kwartaal  2007

4e kwartaal  2007 /
4e kwartaal  2006

Omzet

9.399

9.572

+2%

2.349

2.366

+1%

REBIT

1.099

1.192

+9%

216

267

+24%

REBIT/omzet

11,7%

12,5%

 

9,2%

11,3%

Niet-recurrente bestanddelen

-143

+31

n.s.

-25

+12

n.s.

EBIT7

956

1.223

+28%

191

279

+46%

Betaalde rente

-82

-82

0%

-16

-21

+27%

Opbrengsten uit deelnemingen

+19

+24

+22%

0

0

n.s.

Winst voor belastingen

893

1.165

+31%

175

258

+48%

Belastingen

-179

-337

+88%

-29

-76

n.s.

“Niet-voortgezette” activiteiten

+103

0

n.s.

0

0

n.s.

Netto winst van de Groep

817

828

+1%

146

182

+25%

Netto winst (aandeel van Solvay)

791

781

-1%

142

171

+20%

Totaal  afschrijvingen

522

593

+14%

139

205

+47%

REBITDA

1.568

1.662

+6%

339

385

+14%

Cash flow

1.339

1.421

+6%

285

386

+36%

(per aandeel, in EUR)

Netto winst per aandeel8

9,57

9,46

-1%

1,72

2,07

+20%

Verhouding netto schuld/ eigen vermogen

28%

29%

Bemerkingen bij het overzicht van de financiële gegevens van de  Solvay-groep

De niet-recurrente elementen bedragen 31 miljoen EUR in 2007 tegenover -143 miljoen EUR in 2006. Hierin zitten vervat:

 • enerzijds niet-recurrente opbrengsten, waaronder vooral de meerwaarde (151 miljoen EUR) geboekt in het 4e kwartaal op de verkoop van de activiteit caprolactones, de meerwaarden op de verkoop van Sofina-aandelen (73 miljoen EUR) en van inschrijvingsrechten op de kapitaalsverhoging van Fortis9  (37 miljoen EUR), en
 • anderzijds niet-recurrente kosten voor de herstructureringen in de fluoractiviteit, aangekondigd in het 4e kwartaal (99 miljoen EUR, waarvan 65 miljoen EUR niet-recurrente afschrijvingen) en ook in de sector Farmaceutische Producten, voor het « INSPIRE »-project (59 miljoen EUR) en voor een waardevermindering van een actief (project odiparcil) als gevolg van een herschikking van de prioriteiten in Onderzoek & Ontwikkeling.

In 2006, bevatten de niet-recurrente kosten 133 miljoen EUR voor het « INSPIRE »-project

De kosten op netto schulden zijn stabiel en belopen 82 miljoen EUR. Eind december 2007 is de financiële schuld vrijwel geheem gedekt tegen een rente van 5,4% en met een looptijd van 7,7 jaar.

De inkomsten uit deelnemingen zijn de dividenden uitbetaald door Fortis en Sofina in 2007.

De belastinglasten zijn sterk toegenomen in 2007 (+158 miljoen EUR) en belopen 337 miljoen EUR, ofwel een gemiddelde aanslagvoet van 29%. Dit is vooral te verklaren door het verbeterde resultaat en door de registratie van een eenmalige last van 82 miljoen EUR, zonder cash-effect. Inderdaad, als gevolg van de verlaging van het belastingtarief in Duitsland in het 3e trimester en in Italië in het 4e, zijn uitgestelde belastingvorderingen verminderd, wat deze last zonder cash-effect heeft gegenereerd.

En 2007, is er geen resultaat uit niet-voortgezette activiteiten, terwijl dit in 2006 opliep tot 103 miljoen EUR netto na belastingen, als gevolg van de verkoop van de industriële folieën.

Het netto resultaat van de Groep komt op 828 miljoen EUR, tegenover 817 miljoen EUR in 2006. Het gaat met 25% vooruit in het 4e kwartaal 2007. De belangen van derden  (47 miljoen EUR) komen hoger uit dan in 2006 (26 miljoen EUR), als gevolg van de gunstige evolutie van de winsten uit deelnemingen waarbij ook derden zijn betrokken. Zo bedraagt het netto resultaat per aandeel 9,46 EUR in 2007 (tegenover 9,57 EUR in 2006).

De cash flow neemt toe met 6% en komt op  1.421 miljoen EUR ; de REBITDA bedraagt 1.662 miljoen EUR. De afschrijvingen  (593.miljoen EUR) liggen veel hoger in 2007, wat te verklaren is door de niet-recurrente afschrijvingen in verband met de reorganisatie in de fluor- en farmaceutische activiteiten.

Het eigen vermogen komt eind december 2007 op 4.459 miljoen EUR, en is stabiel in vergelijking met eind 2006. De netto schuld van de Groep eind december 2007 (1.307 miljoen EUR) neemt lichtjes toe in vergelijking met die van 31 december 2006 (1.257 miljoen EUR). De verhoging van het netto bedrijfskapitaal in vergelijking met 31 december 2006 is vooral het gevolg van een verhoging van de courante activa eind 2007, rekening houdend met de in 2008 verwachte betaling voor de verkoop van de activiteit caprolactones, die afgerond werd in 2007. De verhouding netto schuld/eigen vermogen bedraagt 29% eind december 2007, tegen 28% eind 2006. Deze situatie is conform het beleid van de Groep die een gezonde financiële situatie nastreeft , waarbij de verhouding nettoschuld/eigen vermogen niet langdurig de 45% mag overschrijden.

De Raad van Bestuur van 14 februari 2008 heeft besloten de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2008 de uitbetaling voor te stellen van een netto dividend van 2,20 EUR per aandeel (bruto 2,9333 EUR per aandeel) ofwel een stijging met 4,8% in vergelijking met 2006. Op basis van de slotkoers van 13 februari 2008 (83,36 EUR) vertegenwoordigt dit een bruto dividendrendement van 3,5% en een netto dividendrendement van 2,6%.
Rekening houdend met het voorschot van 0,85 EUR netto per aandeel (coupon nr. 81), dat betaald werd op 17 januari 2008, zal het dividendsaldo over het boekjaar 2007, ofwel 1,35 EUR netto per aandeel (coupon nr. 82) op 20 mei 2008 worden uitbetaald. We herinneren er hier aan dat het dividendbeleid van de Groep eruit bestaat het dividend te verhogen telkens wanneer dit mogelijk is en het indien mogelijk ook niet te verminderen. In de voorbije 26 jaar is het dividend geleidelijk verhoogd en nooit verminderd.

INVESTERINGEN VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

De Groep zet actief zijn strategie voort van duurzame, rendabele groei via projecten in zijn drie activiteitssectoren Het gaat om gerichte investeringen om zijn activiteiten en zijn industriële platforms in bepaalde opkomende markten zoals Azië, de Mercosur en Rusland te kunnen ontwikkelen. Dit geldt onder meer voor het Epicerol®-procedé voor epichloorhydrine en waterstofperoxide in Thailand, speciale polymeren in India en China of nog vinylproducten in Rusland en de Mercosur. Het gaat ook om projecten die een verbetering beogen van onze prestaties op energiegebied. Tegelijk zet de Groep ook sterker in op nieuwe specialisaties die op middellange termijn veelbelovend zijn, zoals membranen voor brandstofcellen (joint venture SolviCore), organische producten voor de elektronica, verlichting of fotovoltaïsche toepassingen (Plextronics) of in nanotechnologie.

De uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) voor 2007 bereikten 556 miljoen EUR, waarvan 75% voor de sector Farmaceutische Producten. Hier bedraagt de O&O-inspanning 415 miljoen EUR, of 16% van zijn omzet. Het budget voor O&O-uitgaven bedraagt in 2008 578 miljoen EUR, waarvan 75% voor de sector Farmaceutische Producten.

De Investeringen voor 2007 bedroegen 777 miljoen EUR te vergelijken met een initieel budget van 905 miljoen EUR. Voor 2008 is het investeringsbudget ambitieus en bedraagt 1.091 miljoen EUR. Deze investeringen maken het de Groep mogelijk een reeks projecten uit te voeren in het kader van zijn strategie van duurzame en rendabele groei  en zijn activiteitenportefeuille op een dynamische manier te beheren. Niettemin ziet de Groep streng toe op de selectieve uitvoering van zijn beleid. Het komt er hierbij op aan de timing van de investeringen voor zover mogelijk aan te passen aan de evolutie van zijn prestaties en de macro-economische context.

RESULTATEN PER SEGMENT10

In miljoenen EUR

2006

2007

2007 /
2006

4e kwartaal 2006

 4e kwartaal 2007

4e kwartaal 2007/
4e kwartaal  2006

Omzet GROEP

9.399

9.572

+2%

2.349

2.366

+1%

Farmaceutische Producten

2.601

2.591

0%

666

656

-2%

Chemie

2.998

3.031

+1%

743

743

0%

Kunststoffen

3.800

3.950

+4%

940

967

+3%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”11

REBIT GROEP

1.099

1.192

+9%

215

267

+24%

Farmaceutische Producten

451

457

+1%

86

122

+42%

Chemie

315

345

+9%

60

69

+14%

 Kunststoffen

409

441

+8%

94

92

-2%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”11

-76

-51

-33%

-25

-16

-37%

REBITDA GROEP

1.568

1.662

+6%

339

385

+14%

Farmaceutische Producten

554

559

+1%

115

148

+29%

Chemie

484

508

+5%

104

109

+5%

Kunststoffen

595

636

+7%

142

140

-1%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”11

-65

-40

-39%

-22

-13

-41%

1  Operationeel resultaat, dit wil zeggen: EBIT voor niet-recurrente bestanddelen.
2  Niet-operationele bestanddelen: niet-recurrente bestanddelen en resultaat van niet-voortgezette activiteiten.
3  Netto resultaat plus totaal afschrijvingen.
4  REBITDA: REBIT, voor recurrente afschrijvingen.
5  Zie ook commentaar blz. 8.
6  Rekening gecontroleerd door Deloitte.
7   EBIT : resultaat voor financiële lasten en belastingen
8  Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter dekking van de aandelenoptieprogramma’s of in totaal  82.669.267 aandelen voor 2006 en 82.585.998 aandelen voor 2007.
9  Ter herinnering : Solvay heeft besloten een deel van zijn inschrijvingsrechten op de kapitaalsverhoging bij Fortis te verkopen om een gedeeltelijke inschrijving te kunnen financieren (ongeveer 2,5 miljoen nieuwe aandelen).
10  Het resultaat per segment omvat het resultaat van de drie sectoren van de Groep alsook de “Corporate en ondersteunende activiteiten”.
11  Niet-toegekende bestanddelen, na belangrijkere direkte toewijzingen vanaf 2007.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *