Nieuw klinisch data: fenofibraat van Solvay vermindert het risico op verlies van het gezichtsvermogen bij patiënten met type 2-diabetes


Fenofibraat biedt de mogelijkheid patiënten te beschermen
tegen de ergste gevolgen van type 2-diabetes

Solvay verheugt zich over de publicatie van de resultaten van een studie die aantoont dat fenofibraat, zijn productlijn voor dyslipidemia (beheersing van cholesterol en triglycerides), de nood aan behandeling van de voornaamste oorzaken van verlies van het gezichtsvermogen bij patiënten met diabetes van type 2 aanzienlijk vermindert.   Uit de studie blijkt dat fenofibraat de behoefte aan lasertherapie voor oogkwalen als gevolg van suikerziekte met meer dan 30 procent doet afnemen. Dit belangrijk nieuw resultaat was gisteren on line gepubliceerd in The Lancet (www.thelancet.com) door onderzoekers betrokken bij de FIELD-studie (‘Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes’, of studie naar de mildering van diabetes door toediening van fenofibraat). Hoofdonderzoeker van deze studie  is Professor Anthony Keech van de Universiteit van Sydney (Australië).

Naast de verminderde nood aan lasertherapie bij de bevolking in haar geheel, bleek uit een bijkomend onderzoek op ongeveer 1000 patiënten die al een oogziekte hadden, dat fenofibraat ook het verergeren hiervan weet af te remmen.
Oogziekten met daarbij diabetische aandoening van het netvlies en macula-oedeem treffen wereldwijd tot 50 miljoen van de 200 miljoen diabetespatiënen. Na een tiental jaren ondervinden zeer veel van deze patiënten klinisch belangrijke veranderingen in  hun gezichtsvermogen.

Bijkomende resultaten van de belangrijkste  FIELD-studie brengen aan het licht dat fenofibraat het risico op niet-traumatische amputatie aanzienlijk terugdringt.  Uit vroeger onderzoek  was al gebleken dat fenofibraat ook microalbuminuria vermindert,  dat wijst op het risico van geleidelijk optredende nieraandoeningen.
Voor meer details kan u de FIELD-website raadplegen op www.fieldstudy.info

Solvay Pharmaceuticals is een R&D-georiënteerde groep van bedrijven die samen de wereldomspannende farmaceutische tak van de Solvay-groep vormen. Hij wil tegemoetkomen aan zorgvuldig geselecteerde en nog niet behandelde medische behoeften in de therapeutische specialisatiegebieden cardio-metabolica, neurowetenschap, griepvaccins, gastroenterologie, gespecialiseerde markten en andralogie/gynaecologie. In 2006 haalde Solvay Pharmaceuticals een omzet van 2,6 miljard EUR en had het over de hele wereld ongeveer 10.000 mensen in dienst.   Meer informatie vindt u op solvaypharmaceuticals.com

SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt ongeveer 29,000 medewerkers  in 50 landen.  In 2006 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,4 miljard EUR uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. SOLVAY is genoteerd op de Euronext in Brussel (Euronext : SOLB.BE – Bloomberg: SOLB.BB – Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *