Resultaten voor het eerste halfjaar 2007

Zie ook de PDF-documenten in bijlage :

 • de volledige persmededeling (met het financieel verslag volgens IFRS-normen)
 • de kerncijfers voor het 1e semester van 2007
 • de presentatie van de resultaten voor het 1e semester van 2007

Operationeel resultaat  van Solvay 616 miljoen EUR  voor het 1e semester van 2007, nóg beter dan het prima resultaat van het 1e semester 2006

 • Omzet  (4.808 miljoen EUR) stabiel (+1%)
 • Operationeel resultaat: 616 miljoen EUR, +3% hoger dan het resultaat van het 1e semester van 2006 :
  • Voortgezette groei in Chemie (+10%) en Kunststoffen (+13%)
  • Minder goed resultaat voor Farmaceutische Producten (-16%): USD-effect, en zoals voorzien, het aflopen van de verkooprechten op Pantoloc® op het einde van het 1e semester 2006 en Franse markt onder druk; daling van diverse inkomsten in het 2e kwartaal
 • Netto resultaat van de Groep (413 miljoen EUR) daalt met 15% door een 51 miljoen EUR lager saldo van niet-operationele1 bestanddelen en hogere belastingen in vergelijking met het 1e semester 2006
 • Bevestiging van een verwacht operationeel resultaat 2007 dat vergelijkbaar is met het niveau van 2006 voor de Groep en de sector Farmaceutische Producten
 • Versnelde geografische expansie op groeimarkten

In de 1e jaarhelft van 2007 loopt de omzet op tot 4.808 miljoen EUR en is dus stabiel (+1%) in vergelijking met die van het 1e semester van 2006. In het 2e kwartaal van 2007 neemt hij met 2% toe tot 2.436 miljoen EUR. Bij gelijke wisselkoersen zou dit neerkomen op een groei met 4% (+4% voor het 2e kwartaal 2007).

De REBIT2 (616 miljoen EUR) is 3% hoger dan die van het 1e semester 2006 en komt in het 2e kwartaal op 291 miljoen EUR (-4% in vergelijking met het 2e kwartaal 2006). Na een 1e kwartaal dat vergelijkbaar was met dat van vorig jaar, daalt het resultaat van de sector Farmaceutische Producten in het 2e kwartaal. De sectoren Chemie en Kunststoffen blijven echter groeien. De operationele marge (REBIT op omzet) verbetert ook tot 12,8%  tegen 12,6% in het 1e semester van 2006.

Het netto Groepsresultaat komt op 413 miljoen EUR (-15%) tegenover 484 miljoen EUR in het 1e semester van 2006. Het bedraagt 195 miljoen EUR (-21%) in het 2e kwartaal 2007. Dit bedrag omvat in het 1e semester 2007 niet-operationele bestanddelen voor een negatief saldo van 34 miljoen EUR, terwijl dit saldo in het 1e semester 2006 positief was en 17 miljoen EUR bedroeg. Daar komt bij dat de belastingen (146 miljoen EUR) hoger uitvallen dan voor het 1e semester 2006 (97 miljoen EUR), dat belastingkredieten genoot.

De cash flow3 van het 1e semester 2007 komt op 664 miljoen EUR en de REBITDA4 op 850 miljoen EUR. De verhouding netto schulden/eigen vermogen bereikt 35% op het einde van het 1e semester van 2007, tegen 38% voor het 1e semester van 2006.

Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten (205 miljoen EUR) vermindert met 16% in het 1e semester 2007. Na een stabiel 1e kwartaal is het resultaat in het 2e kwartaal 2007 32% lager tegenover het 2e kwartaal 2006. Dit laatste omvatte de opbrengst van de verkoop van niet strategische geneesmiddelen evenals een schadevergoeding, samen goed voor een totaal bedrag van 21 miljoen EUR. Het resultaat bleef ook de negatieve impact ondergaan van de USD (weerslag van 3% op de omzet), het aflopen van de marketingrechten voor Pantoloc® (effect: -6%) en de zware druk op de Europese farmaceutische markt, vooral in Frankrijk (effect -2%). Dit werd gedeeltelijk goedgemaakt door de toegenomen omzet van de andere producten en het besparingsplan “Inspire” (300 miljoen EUR tegen 2010) dat wordt uigevoerd zoals aangekondigd. De uitgaven voor Onderzoek & Ontwikkeling, verhoogd in het 2e kwartaal (17,9%), komen op 16% van de omzet in het 1e semester 2007, wat in de lijn van onze verwachtingen ligt voor het hele jaar.
Voor 2007 in zijn geheel blijven de vooruitzichten van de sector Farmaceutische Producten zoals meegedeeld na het 1³ kwartaal van 2007 (zie bladzijde 9).

De sector Chemie blijft vooruitgaan dank zij het aanhoudend goede wereldwijde evenwicht tussen vraag en aanbod. De omzet (1.528 miljoen EUR) is te vergelijken (+1%) met die van het 1e semester 2006 (+2% in het 2e kwartaal). Het resultaat (REBIT van 189 miljoen EUR) is voor het 1e semester 10% beter (+14% in het 2e kwartaal). De  “Minerale producten”, de  “Zuurstofproducten” en de “Elektrochemie” (natriumhydroxide) blijven het uitstekend doen, terwijl de chemische grondstoffen op basis van fluor zwaar onder druk blijven staan.

De sector Kunststoffen gaat verder vooruit dankzij de uitstekende prestaties in al zijn activiteiten. De speciale Polymeren gaan goed vooruit en Vinylproducten groeien sterk. De omzet (2.029 miljoen EUR) stijgt met 6% (+5% in het 2e kwartaal). Het resultaat (REBIT van 245 miljoen EUR) verbetert met 13% (+11% in het 2e kwartaal), ondanks het ongunstig effect van de wisselkoersen voor USD en JPY.

“Voor het jaar 2007 in zijn geheel bevestigen wij ons vertrouwen dat wij een even puik operationeel resultaat kunnen neerzetten als vorig jaar. Wij volgen uiteraard de evolutie van de wereldwijde macro-economische context, de energieprijzen en de wisselkoers EUR/USD van zeer nabij.”

Overzicht financiële gegevens van de  SOLVAY-Groep 5

 

 

In miljoenen EUR
(behalve gegevens per aandeel, in EUR)

1e semester
2006

1e semester
2007

1e semester 2007/
1e semester 2006

 2e kwartaal 2006

2e kwartaal 2007

2e kwartaal 2007/
2e kwartaal 2006

Omzet

4.744

4.808

+1%

2.388

2.436

+2%

REBIT

597

616

+3%

304

291

-4%

REBIT/omzet

12,6%

12,8%

12,7%

11,9%

Niet-recurrente bestanddelen

-86

-34

-61%

2

-25

nb

EBIT

511

582

+14%

306

265

-13%

Betaalde rente

-44

-38

-14%

-23

-19

-15%

Opbrengst uit deelnemingen

12

14

+22%

12

14

+22%

Winst voor belastigen

478

559

+17%

295

261

-12%

Belastingen

-97

-146

+51%

-49

-66

+35%

“Niet-voortgezette” activiteiten

103

0

nb

0

0

nb

Nettowinst van de Groep

484

413

-15%

246

195

-21%

Nettowinst (aandeel van Solvay)

468

392

-16%

236

183

-23%

Totaal  afschrijvingen

265

251

-5%

146

128

-13%

REBITDA

826

850

+3%

420

410

-2%

Cash flow

749

664

-11%

392

322

-18%

(per aandeel, in EUR)

Nettowinst per aandeel6

5,66

4,74

-16%

2,86

2,22

-23%

Netto schulden/eigen vermogen-ratio

38%

35%

 

Bemerkingen bij het overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep

De niet-recurrente bestanddelen belopen -34 miljoen EUR in het 1e semester van 2007, tegenover -86 miljoen EUR in het 1e semester van 2006. Per saldo gaat het, vooral in de sector Farmaceutische Producten om kosten voor herstructure-ringen in het kader van de uitvoering van het “INSPIRE7”  -project tegen het jaar 2010 (25 miljoen EUR) en het schrappen van een voorziening die geen bestaansreden meer had (10 miljoen EUR).

De betaalde rente bedraagt 38 miljoen EUR. Einde juni 2007 is de financiële schuld voor ongeveer 84% gedekt en dit tegen een gemiddelde rentevoet van 5,5% met een looptijd van meer dan 8 jaar.

De winstbelastingen bedragen 146 miljoen EUR in het 1e semester van 2007. Dit komt neer op een tarief van 26% (te vergelijken met 20 % voor  het 1e semester van 2006,  gunstig beïnvloed door belastingkredieten in Duitsland en Spanje en de niet-belastbare meerwaarde op de verkoop in het 2e kwartaal van 49,6% van de nv Financière Keyenveld).

In het 1e halfjaar van 2007 is er geen resultaat van niet-voortgezette activiteiten, terwijl dit in 2006 nog 103 miljoen EUR na belasting was door de verkoop in maart van de industriële folies aan Renolit.

De nettowinst van de Groep komt op 413 miljoen EUR, tegenover 484  miljoen EUR in het 1e semester van 2006. De nettowinst per aandeel komt in het 1e semester van 2007 op 4,74 EUR (2,22 EUR in het 2e kwartaal 2007) te vergelijken met 5,66 EUR voor dezelfde periode in 2006 (2,86 EUR in het 2e kwartaal 2006).

De cashflow komt op 664 miljoen EUR en de REBITDA op 850 miljoen EUR.  De afschrijvingen verminderen met 14 miljoen EUR in vergelijking met het 1e semester van 2006, dat niet recurrente afschrijvingen bevatte in verband met de reorganisatie van de activiteiten barium en strontium.

Het eigen vermogen beloopt 4.711 miljoen EUR einde juni 2007, een verhoging van 255 miljoen EUR tegenover eind 2006. De netto schuld van de Groep eind juni 2007 (1.662 miljoen EUR) stijgt met 405 miljoen EUR in vergelijking met die van 31 december 2006 en is vergelijkbaar met die van het 1e semester van 2006. De verhouding netto schuld/eigen vermogen bedraagt 35% op het einde van het 1e semester 2007 tegenover 38% op het einde van het 1e semester 2006 en 28% eind 2006. Deze situatie weerspiegelt het beleid van de Groep die een gezonde financiële basis wil in overeenstemming met de doelstelling nooit langdurig een verhouding netto schuld/eigen vermogen te hebben die de 45% overtreft.

RESULTATEN PER SEGMENT 8

 

In miljoenen EUR

1e semester 2006

1e semester 2007

1e semester 2007/
1e semester 2006

 2e kwartaal 2006

2e kwartaal 2007

2e kwartaal 2007/
2e kwartaal 2006

Omzet GROEP

4.744

4.808

+1%

2.388

2.436

+2%

Farmaceutische Producten

1.320

1.251

-5%

648

627

-3%

Chemie

1.509

1.528

+1%

757

773

+2%

Kunststoffen

1.916

2.029

+6%

983

1.037

+5%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”9

REBIT GROEP

597

616

+3%

304

291

-4%

Farmaceutische Producten

243

205

-16%

120

81

-32%

Chemie

172

189

+10%

84

96

+14%

 Kunststoffe

217

245

+13%

113

126

+11%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”9

-35

-23

-34%

-13

-11

-13%

REBITDA GROEP

826

850

+3%

420

410

-2%

Farmaceutische Producten

294

256

-13%

146

106

-27%

Chemie

254

269

+6%

125

137

+9%

Kunststoffe

308

342

+11%

159

175

+10%

“Corporate en ondersteuning van activiteiten”9

-29

-17

-42%

-10

-8

-19%

1  Niet-recurrente bestanddelen en resultaat van niet-voortgezette activiteiten
2  Operationeel resultaat, d.w.z. EBIT voor niet-recurrente bestanddelen
3  Netto resultaat plus totaal van de afschrijvingen
4  REBITDA: REBIT, vóór recurrente afschrijvingen
5  Rekeningen die beperkt zijn gecontroleerd door Deloitte.
6  Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter dekking van de aandelenoptieprogramma’s of in totaal 82.664.534 aandelen in de eerste 6 maanden van 2006 en 82.723.341 aandelen in de eerste 6 maanden van 2007.
7  zie ook het commentaar op bladzijde 8.
8  Het resultaat per segment omvat het resultaat van de drie sectoren van de Groep alsook de “Corporate en Ondersteuning van activiteiten”.
9  Niet-toegewezen bestanddelen na meer rechtstreekse toewijzingen vanaf 2007.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *