SOLVAY dient het SYNORDIA® (fenofibraat/metforminproduct) dossier in voor goedkeuring door de Europese Unie

Solvay breidt zijn fenofibraatfranchise uit met een nieuw gecombineerd product met vaste dosissen

Solvay maakt bekend dat het op 17 juli 2006 zijn dossier voor SYNORDIA®1 heeft ingediend bij het EMEA (European Medicines Evaluation Agency, het Europees Geneesmiddelenbureau) met het oog op een gecentraliseerde erkenningsprocedure. SYNORDIA® is een fenofibraat/metformin combinatiegeneesmiddel.

Voort het eerst komt zo een product op de markt dat een vetverlagend geneesmiddel en een oraal toe te dienen antidiabetisch middel in één pil combineert, met de bedoeling het comfort van de patiënt te verhogen en de medicatie beter te doen verdragen. Dit geldt speciaal voor patiënten van wie het organisme zich al heeft aangepast aan de twee medicaties, fenofibraat en metformin die de bloedlipiden en de glucose in het bloed van de patiënt controleren.

Uitvoering van het testprogramma in de klinische fase III op meer dan 1000 patiënten toonde aan dat  SYNORDIA® effectief is en goed wordt verdragen. Eerdere proeven (DAIS en FIELD) hebben ook uitgewezen dat de combinatietherapie met fenofibraat en metformin voor diabetes type 2-patiënten voordelen heeft.

“De registratie van SYNORDIA® biedt voor vele diabetespatiënten een interessante behandelingsmogelijkheid. Het product verbetert de levenskwaliteit van mannen en vrouwen die dag in dag uit met deze ziekte moeten leven. Het is ook een belangrijke aanwinst voor onze fenofibraatfranchise”, zo verklaarde Werner Cautreels, CEO van Solvay Pharmaceuticals.

Solvay Pharmaceuticals is een R&D-georiënteerde groep van bedrijven die samen de wereldomspannende farmaceutische tak van de Solvay-groep vormen. Hij wil tegemoetkomen aan zorgvuldig geselecteerde en nog niet behandelde medische behoeften in de therapeutische specialisatiegebieden neurowetenschap, cardio-metabolica, griepvaccins, en gespecialiseerde markten in de andralogie/gynaecologie. In 2005 realiseerde Solvay Pharmaceuticals een omzet van 2,3 miljard EUR en had het over de hele wereld ongeveer 10.000 mensen in dienst.   Meer informatie vindt u op solvaypharmaceuticals.com

SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt 30.000 medewerkers in 50 landen.  In 2005 realiseerde hij een geconsolideerde omzet van 8.6 miljard EUR in drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. SOLVAY is genoteerd op de Euronext in Brussel (Euronext : SOLB.BE – Bloomberg: SOLB.BB – Reuters: SOLB.BR). Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.

1  Voorheen bekend onder de projectnaam Dualthys

Nota ten behoeve van de redacties :
DAIS=Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (2001), waarbij 287 patiênten fenofibraat (of een placebo) toegediend kregen, naargelang van het gebruik van metformin
FIELD=Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes bij 9795 patiënten (2005) waarbij ongeveer één op drie fenofibraat kreeg toegediend (of een placebo) en metformin

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *